Anna Törnquist

Björks hantverkare har renoverat i flera omgångar hos mig. Från början kom de och räddade oss när en annan byggfirma hade gjort en massa fel hos oss.

De är lyhörda utan att vara viljelösa och kommer med kloka synpunker på det vi föreslår. Jag uppskattar mycket återhållsamheten i att inte göra allt på en gång, utan att han lägger sig på en rimlig nivå för oss.

Den personliga kontakten är viktig, det är Lars själv som svarar, jag vet att det finns en ansvarig och att han går att få tag i.